IV Transrabosenca
Preu: 18 Euros Federats.
No federats: 20 Euros

Compte Corrent:
Pagament per TPV