Bandolers 6.0
Preu: 18 Euros Federats.
No federats: 22 Euros

Compte Corrent:
Pagament per TPV