Aquest formulari és exclusiu per a comunicar incidències personals a una cursa que estiguin relacionades amb inscripcions o classificacions.

Només poden usar aquest formulari les persones que no inscrites o no participants a una cusa si són el pare, mare o tutor d’un menor d’edat.

Les dades que indicareu als camps del formulari han de ser les de la persona inscrita/participant. En cas d’escriure en nom d’una altra persona (menor d’edat) indiqueu el vostre nom i cognoms i relació al camp “missatge”.

Per tal d’agilitzar la resolució, et demanem que ens indiquis el màxim de dades possible als camps següents.

La resposta a la incidència la farem exclusivament per correu electrònic tot i que també demanem el telèfon per si hem de contactar per aquesta via.

Recorda que les reclamacions sobre classificacions d’una cursa es poden presentar fins a 7 dies després de publicació de les classificacions.

 

    * camps obligatoris