Nota legal

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc web ubicat a la direcció d’Internet www.xallengerbtt.net

 1. Dades Identificatives. Secció esportiva BTT (XBTT) de l’associació coordinadora d’entitats i organitzadors d’activitats culturals i esportives de les Terres de l’Ebre (ACEO)
  C.I.F.: G55504500
  Rambla Ferran d’Aragó, 22
  43500 Tortosa
  info@xallengerbtt.net
 2. Política d’enllaços. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. La XBTT rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web.
 3. Limitació de Responsabilitats. La XBTT no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. La XBTT no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de la XBTT; entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. La XBTT no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.
 4. Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal. La XBTT li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres, exceptuant aquelles de caràcter contractual i de seguretat requerides per la normativa vigent, com poden ser les dades requerides per la Federació esportiva corresponent, companyies asseguradores o els estaments municipals o autonòmics que autoritzen la realització de l’activitat. La XBTT compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD). La XBTT li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d’aquest web seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d’aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal. Quan facilita les dades personals a través d’aquest web autoritza a La XBTT per al seu ús i tractament informàtic, amb l’objectiu de dur a terme l’activitat, facilitar-li informació sobre aquestes activitats i de les promocions que puguin oferir els patrocinadors de les curses i del circuit. En qualsevol moment podrà exercitar els seu dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació dirigint-se a la XBTT info@xallengerbtt.net.

Termes i condicions de venda

Els següents termes i condicions de venda, regulen les operacions d’inscripció a les activitats ofertes en el lloc web www.xallengerbtt.net, secció esportiva (en endavant, XBTT) de l’associació coordinadora d’entitats i organitzadors d’activitats culturals i esportives de les Terres de l’Ebre (en endavant, ACEO). Fer una inscripció implica l’acceptació dels termes i condicions de venda que a continuació s’exposen.

 1. Inscripcions. Els organitzadors del circuit de la XBTT es compromet a relacionar en la web de cada cursa tots els serveis que s’hi ofereixen. En fer la inscripció cal assegurar-se bé que les dades son correctes.
 2. Preus. Els preus de les diferents modalitats d’inscripció estan indicats en el formulari d’inscripció.
 3. Forma de pagament i seguretat. La forma de pagament és mitjançant targeta acceptada per la passarel·la de pagament de la pàgina web. Les seves dades bancàries només seran conegudes per la entitat bancària que és la que realitza la gestió de cobrament i asseguren la seguretat de les transaccions. Per la seva seguretat, ni els organitzadors, ni la XBTT, ni l’ACEO disposen de les seves dades bancàries.
 4. Contacte. Per qualsevol dubte, consulta o incidència pot posar-se en contacte amb els organitzadors de la cursa, a través del correu electrònic indicat en la pàgina web dels organitzadors, o directament amb la XBTT mitjançant correu electrònic  info@xallengerbtt.net
 5. Situacions de força major. Els organitzadors es reserven el dret a cancel·lar la cursa si es produeixen situacions que estan fora del seu control com incendis, inundacions, tempestes i qualsevol altre factor de força major, no fent-se càrrec de qualsevol situació negativa que això provoqui.
 6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. La totalitat d’aquest lloc web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de la XBTT. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense el permís escrit exprés de la XBTT.
 7. Jurisdicció i Lleis aplicables. Qualsevol controvèrsia relativa als termes i condicions de venda, a l’ús i accés a aquest lloc web, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i la XBTT, es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.

Declaració de privacitat

 1. Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats al efecte al lloc web www.xallengerbtt.net (en endavant, el lloc web) són recaptades per la XBTT -secció esportiva de l’associació coordinadora d’entitats i organitzadors d’activitats culturals i esportives de les Terres de l’Ebre, ACEO- amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que la XBTT proporciona a través del seu lloc web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que li puguin resultar del seu interès.
 2. Protecció de Dades de Caràcter Personal. De conformitat amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), la XBTT, informa al usuari del lloc web de la existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per la XBTT sota la seva responsabilitat.
 3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntari la inclusió de dades als camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a la XBTT són certes i es fa responsable de comunicar a la XBTT qualsevol modificació de les mateixes.
 4. Consentiment del usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de la XBTT o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web de la XBTT , així com l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb la XBTT i les seves iniciatives.
 5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a la XBTT via correu electrònic a info@xallengerbtt.net.
 6. Seguretat. La XBTT manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Real Decret 994/1999, de 11 de juny, i les derivades del Reglament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. La XBTT es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.
 7. Cookies e IPs: L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del lloc web empra cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, data de la última visita, URL i domini de la que prové, explorador emprat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. La XBTT no empra tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari tramiti mitjançant els formularis electrònics habilitats al lloc web o missatges de correu electrònic.
 8. Dades: El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999), a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. de 12 de juliol de 2002) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
 9. Pagament segur: Per la seva seguretat, la XBTT no disposa de les seves dades bancàries. Les seves dades bancàries només seran conegudes per les entitats bancàries que són les que realitzen la gestió de cobrament i asseguren la seguretat de les transaccions.
 10. Modificació de la present política de privacitat: La XBTT es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.